Εργαλείο Συνεργασίας

Το «Εργαλείο Συνεργασίας» της πλατφόρμας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Την συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που οδήγησαν στην επιλογή των «καλύτερων ευκαιριών, απειλών, δυνατών σημείων και αδύνατων σημείων» από τα μέλη του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου για προϊόντα – υπηρεσίες - έργα για τις ΑΠΕ/ΕΞΕ στις περιοχές των Ιωαννίνων και του Αργυρόκαστρου.
  • Τον σχεδιασμό της επέκτασης λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου, αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων (S.W.O.T. ανάλυση) ώστε να προκύπτουν οι συνέργειες και οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών προϊόντων – υπηρεσιών έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ σε Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το παρόν είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο /συνεργασίας ώστε να διευκολύνεται η δημιουργία συνεργειών καθώς και να δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη κοινών προϊόντων – υπηρεσιών - έργων που αξιοποιούν το δυναμικό για ΑΠΕ και ΕΞΕ σε Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο.
Image