Στόχοι του Έργου

Η φιλοσοφία του έργου G.A.T.E. βασίζεται στην στρατηγική 2030 της ΕΕ, στην στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και σε όλες τις σχετικές πολιτικές των δύο χωρών.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
  1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δύο ώριμων ενεργειακών επενδύσεων «μικρής κλίμακας» (στα Ιωάννινα & στο Αργυρόκαστρο) σε αντιπροσωπευτικές δημόσιες εγκαταστάσεις.
  2. Η από κοινού ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων και καινοτόμων εφαρμογών για την ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών με έμφαση σε: i) Συμπράξεις στον τομέα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ii) Κατευθυντήριες γραμμές για ώριμες επενδύσεις ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, iii) Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κατοίκους και επιχειρήσεις.
  3. Μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων σε ολόκληρη την Διασυνοριακή περιοχή και δραστηριοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων και κατοίκων στην πράσινη οικονομία και την βιωσιμότητα.
Μέσω των στόχων που έχει θέσει, το έργο G.A.T.E. συμβάλλει σαφώς στην επίτευξη του ειδικού στόχου προτεραιότητας του προγράμματος για την αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της χρήσης των ΑΠΕ στην Διασυνοριακή Περιοχή.
Image
Image