Τι Είναι;

Ο Συνεργατικός Μηχανισμός αποτελεί «μια πύλη (gate)» για τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις περιφερειακές αρχές και τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ και την ΕΞΕ στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (με αρχικό πυρήνα τα Ιωάννινα & το Αργυρόκαστρο). Ο Μηχανισμός προσφέρει σε όσους είναι μέλη του και έχουν πρόσβαση στα διαδικτυακά εργαλεία του:
  1. Τη δυνατότητα εύχρηστης επικοινωνίας με όλο το δίκτυο επιλεγμένων μελών προερχόμενα από τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις περιφερειακές αρχές και τους λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή.
  2. Την ανάλυση αναγκών καθώς και τον διαγνωστικό έλεγχο για κάθε τμήμα της διασυνοριακής περιοχής, με στόχο την ανάδειξη των κατάλληλων συνεργασιών / συνεργειών, την επιβράβευση της αριστείας και την καινοτομία στις ΑΠΕ και στην ΕΞΕ.
  3. Την ευέλικτη και άμεση κοινοποίηση των επενδυτικών ενδιαφερόντων (προσφοράς και ζήτησης) από τα ίδια μέλη του Μηχανισμού (Cluster) για καινοτόμες ιδέες που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΞΕ, με απώτερο στόχο να προκύψουν συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ των μελών και να αναπτυχθούν νέα & συνεργατικά προϊόντα / υπηρεσίες / έργα.
Image