Όραμα του έργου

Το έργο G.A.T.E. βασίζεται σε διασυνοριακούς πόρους και στην εμπειρία από το επιτυχημένο έργο G.AL.E.T. (Greece Albania Energy Tourism, Πρόγραμμα Ελλάδα Αλβανία 2007-13) προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και τις εθνικές πολιτικές.

Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, οι Δικαιούχοι του έργου G.AL.E.T. συνεργάζονται εκ νέου προκειμένου να αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να προωθήσουν τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε δημόσιες εγκαταστάσεις στην Διασυνοριακή περιοχή, καθώς και να υποστηρίξουν τους κατοίκους και την επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της αξιοποίησης και της επέκτασης προηγμένων διαδραστικών εργαλείων και εφαρμογών.

Image