Δικαιούχοι του Έργου

Το έργο G.A.T.E. θα υλοποιηθεί από Δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Διασυνοριακή Περιοχή:

Ελλάδα:
  • Κύριος Δικαιούχος: O Εθνικός φορέας "Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (CRES)", υπεύθυνος για την προώθηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με δραστηριοποίηση, μεταξύ άλλων, στην επιλεγμένη περιοχή του προγράμματος.
  • Δικαιούχος: Ο Περιφερειακός φορέας "Περιφέρεια Ηπείρου (RoE)" που βρίσκεται στην επιλέξιμη ελληνική περιοχή.
Αλβανία:
  • Δικαιούχος: Ο Εθνικός φορέας "Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας (MEI)" υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενεργειακών πολιτικών και στρατηγικών, με δραστηριοποίηση, μεταξύ άλλων, στην επιλεγμένη περιοχή του προγράμματος.
Image