2η Εταιρική Συνάντηση στο Αργυρόκαστρο

H δεύτερη εταιρική συνάντηση του έργου G.A.T.E. θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στο Αργυρόκαστρο. Σκοπός της 2ης συνάντησης είναι να συζητήσουμε την πρόοδο του έργου μας, η παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα και ο προγραμματισμός των μελλοντικών δραστηριοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των υψηλών στόχων του έργου. Βρείτε την ατζέντα εδώ.